Profesí jsem psycholog ve zdravotnictví a psychoterapeut.

VZDĚLÁNÍ

 • 2013–2022
  Komplexní psychoterapeutický výcvik v rámci Institutu aplikované psychoanalytické psychoterapie.
  500 hod sebezkušenostní skupina vedená doc. Kocourkem. Výcviková individuální supervize vlastní psychoterapeutické práce celkem 200 hod u dr. Martina Cipra, doc. Jany Kocourkové a skupinová supervize u dr. Martina Mahlera. 100 hod teoretického vzdělávání.    
 • 2013 – nyní
  Kombinované postgraduální studium klinické psychologie, Katedra psychologie FF UP v Olomouci. Zpočátku pod vedením prof. Aleny Plhákové, po přerušení od roku 2021 školitelem doc. Radko Obereignerů.
 • 2013- nyní
  Systematické vzdělávání v oblasti klinické psychologie a psychodiagnostiky v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).
 • 2008–2013
  Mgr., jednooborová psychologie, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.
 • 2013
  Akreditovaný výcvik mediace (100 hod), Asociace mediátorů ČR.
 • 2011–2012
  Specializační akreditovaný kurz psycholog ve zdravotnictví.

PRAXE

Působím jako psycholog ve zdravotnictví v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF a VFN v Praze a v soukromé praxi. Jsem spoluzakladatelka Psychologického institutu Re:Life, který se specializuje na zdravé užívání technologií u dětí a dospělých, digitální wellbeing, prevenci vzniku digitálních závislostí, terapii nadužívání a závislostí na digitálních technologiích a internetu. 

V minulosti 

 • psycholog ve zdravotnictví v ambulanci klinické psychologie Saint Medical
 • psycholog ve zdravotnictví v Psychiatrickém centru Praha/NUDZ
 • psycholog ve zdravotnictví v ambulanci klinické psychologie PhDr. Jitka Ilgnerová

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH