Jsem psycholog a psychoanalytický terapeut. Aktuálně pracuji v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie 1. LF a VFN v Praze a soukromé praxi. Jsem spoluzakladatelka Psychologického institutu Re:Life, který se věnuje zdravému užívání digitálních technologií a závislostí na internetu. 

Psychoterapii se věnuji od roku 2013, kdy jsem vstoupila do komplexního psychoterapeutického výcviku akreditovaného pro zdravotnictví v Institutu aplikované psychoanalýzy. V psychoterapii se soustavně vzdělávám a profesně rozvíjím v rámci pravidelných supervizí, odborných seminářů či konferencí, které vnímám jako nedílnou součást mé klinické praxe.

V praxi se setkávám s lidmi, kteří si přejí porozumět svému vnitřnímu světu, opakujícím se životním situacím, nebo překonávají nečekané životní události a krize. Chtějí se vypořádat s vnitřním strádáním, úzkostmi, depresí, závislostmi nebo jinými psychickými potížemi.

Psychoterapeutické služby nabízím dospělým a dospívajícím od 14 let věku.