Psychoanalytická psychoterapie je léčebná metoda. Cílem je obnovit sebedůvěru ve vlastní schopnost zvládat nejrůznější životní situace, udržovat spojené vztahy, obnovit tvořivost a pocit vnitřní svobody. Terapeutický proces pomáhá řešit problémy tím, že člověku pomáhá porozumět vlastnímu vnitřnímu světu a jeho vlivu na jeho současné vztahy, rozhodování, prožívání sebe a světa. 

Psychoterapie rozvíjí schopnost přijímat se, jací jsme, a nepodléhat zjednodušují iluzím o sobě i o světě.

Podstatnou součástí psychoterapie je vztah mezi klientem a terapeutem, který respektuje soukromí a zajišťuje pocit bezpečí pro klienta. Psychoanalytická psychoterapie je založena na teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Většinou se jedná o střednědobou až dlouhodobou léčbu usilující o změnu v osobnosti a emocionálním prožívání klienta. Psychoanalytická psychoterapie může být samostatná forma léčby nebo jako doplněk k farmakologickému přístupu léčby.

Terapie pomáhá:

  • Být autory vlastního života.
  • Podpořit pocit životní spokojenosti a vnitřní svobody.
  • Obnovit schopnosti řídit si svůj život.
  • Řešit specifické duševní nebo fyzické potíže: psychosomatické problémy, nutkavé chování, závislosti, úzkostné stavy, poruchy nálady jako jsou deprese, chronické problémy s navazováním důvěrných a blízkých vztahů, emoční labilitu a nestabilitu a jiné duševní strádání.