Služby poskytuji pod podmínkou důvěrnosti, jsem vázaná etickým kodexem psychologické profese Českomoravské psychologické společnosti vycházející ze standardů Evropské federace psychologických asociací (EFPA) a Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii. 

Data a informace o klientech nejsou přístupné ani poskytované třetím stranám, jsem vázaná povinností zachovávat mlčenlivost. V případě péče o nezletilé klienty je vyžadován souhlas zákonného zástupce.

Individuální konzultace/terapie …. 1400 Kč/ 50 min